24.06.2024


Заповед № 31/ 27.02.2020г.,за изменение на Заповед № 125/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Синьо Бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 433.50 KB
Заповед № 128/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 105.46 KB
Заповед № 127/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 116.32 KB
Заповед № 126/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 124.53 KB
Заповед № 125/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Синьо Бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 208.18 KB
Заповед № 124/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 141.58 KB
Заповед № 123/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 183.83 KB
Заповед № 122/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 141.21 KB
Заповед № 121/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 302.45 KB
Заповед № 120/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Караш, ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 110.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ