24.06.2024


Заповед № 188/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия. 519.19 KB
Заповед № 177/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия. 496.42 KB
Заповед № 112/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия. 88.82 KB
Заповед № 111/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия. 758.36 KB
Заповед № 110/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия. 364.39 KB
Заповед № 109/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия. 125.97 KB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи,изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200,община Мизия, област Враца 141.67 KB
Обява по чл.72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата от общ. Мизия. 231.83 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОБЩ.МИЗИЯ. 382.90 KB
Заповед N:86/29.07.2019 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Мизия. 109.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ