23.03.2023


Заповед N:51/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован за стопанска 2017/2018 година. 151.50 KB
Заповед N:50/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован, за стопанска 2017/2018 година. 366.50 KB
Заповед N:49/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован, за стопанска 2017/2018 година. 327.00 KB
Заповед N:48/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован за стопанска 2017/2018 година. 640.00 KB
Заповед N:396 от 21.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобряване разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован, област Враца, за стопанската 2017-2018 г. 6.75 MB
Заповед № 350/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 8.42 MB
Заповед № 348/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин ЕКАТТЕ 51559 , общ. Борован. 3.92 MB
Заповед № 344/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 3.41 MB
Заповед № 338/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 845.00 KB
График за провеждане на предварителни срещи на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собственици и/или ползватели за стопанската 2017/2018 год. за община Бяла Слатина и община Борован. 1.70 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ