20.04.2024


Заповед № РД 46-140/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №254/01.10.2015г. , землище село Паволче, Община Враца. 395.43 KB
Заповед № РД 46-134/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №253/01.10.2015г. , землище село Згориград, Община Враца. 404.66 KB
Заповед № РД 46-139/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №241/01.10.2015г. , землище село Горно Пещене, Община Враца. 392.20 KB
Заповед № РД 46-128/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №239/01.10.2015г. , землище село Девене, Община Враца. 483.11 KB
Заповед № РД 46-129/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №190/01.10.2015г. , землище село Власатица, Община Враца. 364.35 KB
Заповед № РД 46-132/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №172/01.10.2015г. , землище село Косталево, Община Враца. 362.99 KB
Заповед № РД 46-142/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №170/01.10.2015г. , землище село Лиляче, Община Враца. 363.55 KB
Заповед № РД 46-141/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №169/01.10.2015г. , землище село Вировско, Община Враца. 501.99 KB
Заповед № РД 46-133/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №18/18.01.2016г. , землище град Враца, Община Враца. 487.66 KB
Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Враца. 2.73 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ