12.07.2024


Заповед за изменение на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 13.12.2019 г. 74.00 KB
Заповед за изменение на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Искрица, общ. Гълъбово, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 13.12.2019 г. 74.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Априлово, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 5.90 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 9.48 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Главан, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 12.51 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Искрица, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 4.22 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 7.18 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Медникарово, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 4.84 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Мусачево, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 3.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищато на с. Обручище, общ. Гълъбово, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 8.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »