24.07.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Главан, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година - публикувана на 02.11.2018 г. 15.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Великово, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 4.44 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Разделна, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 5.94 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Обручище, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 9.42 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мусачево, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 5.16 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 8.56 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 9.53 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Априлово, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 5.47 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 14.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Искрица, общ. Гълъбово за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 5.43 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »