13.07.2024


28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ – София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Костенец. 192.29 KB
28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Горна Василица, община Костенец. 8.42 MB
28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Подгорие, община Костенец. 2.13 MB
28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Пчелин, община Костенец. 5.30 MB
28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Очуша, община Костенец. 6.70 MB
28.04.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Долна Василица, община Костенец. 5.78 MB
29.03.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ – София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за с. Костенец, община Костенец. 415.00 KB
20.02.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землището на с. Костенец, община Костенец. 11.66 MB
23.01.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за с. Голак, община Костенец 69.78 KB
07.10.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г., за землището на с. Голак, община Костенец. 755.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »