22.07.2024


Извадка от протоколно решение за определяне размера на средното годишно рентно плащане за землищата по общини в Софийска област на декар за стопанска 2011-2012г., определен с протокол от 27.08.2012г. от комисия, назначена със Заповед № РД -12-001/03.01.2012г. и заповед №РД-12-120/23.07.2012г. на Директора на ОД ”Земеделие– Софийска област във връзка с §2е от ЗСПЗЗ и чл. 77б от ППЗСПЗЗ: 209.00 KB
Заседание на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землището на с. Полянци, община Ихтиман. 22.50 KB
График на заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЩИНА ПРАВЕЦ и ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ на 30.08.2012г. 34.18 KB
График на заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област за стопанката 2012 - 2013г 40.50 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за изменение на заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на Масивите за ползване в землищата на община Ихтиман за стопанската 2012-2013г. 1.41 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-62/05.04.2013г. за изменение на Заповед № РД-12-184-21/31.08.2012г. за разпределение на масиви за ползване за землището на с. Шума, община Годеч. 108.84 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-63/05.04.2013г. за изменение на Заповед № РД-12-184-40/31.08.2012г. за разпределение на масиви за ползване за землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин. 109.59 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-64/05.04.2013г. за изменение на Заповед № РД-12-193-12 от 28.09.2012г за разпределение на масиви за ползване за землището на с. Голяма Раковица, община Елин Пелин. 109.57 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-65/05.04.2013г. за изменение на Заповед №РД- 12-184-40 от 31.08.2012г. за разпределение на масиви за ползване за землището на с. Огняново, община Елин Пелин. 109.34 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-61/05.04.2013г. за изменение на Заповед № РД-12-193-22/28.09.2012г. за разпределение на масиви за ползване за землището на с. Очуша, община Костенец. 108.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »