16.07.2024


Информация за размерът на средното годишно рентно плащане за землищата по общини в Софийска област на декар. 53.65 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-222/30.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Осиковска лакавица, община Правец 354.98 KB
Заповед № РД-304 от 10.11.2011г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за възобновяване на административното производство по изготвяне на окончателен регистър и карта на масивите за ползване за змелището на с. Равнище, община Правец. 2.62 MB
Заповед № РД 308 от 17.11.2011г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределяне на масивите за ползване 40, 41, 42 и 43 за землището на с. Равнище, община Правец, за стопанската 2011-2012г. 2.50 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-267/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Байлово, община Горна Малина. 314.90 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-26/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Белопопци, община Горна Малина. 304.21 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-249/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Мирово, община Ихтиман. 284.30 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-247/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Полянци, община Ихтиман. 275.81 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-246/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Алино, община Самоков. 321.35 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област № РД-11-245/31.08.2011 за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Бърложница, община Сливница. 322.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »