новини обратно
 • 19.11.2014 г.
  От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 01.11.2014 г.
  В изпълнение на проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, стартираха обученията на служители на Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област в ИПА
  прочети >>
 • 01.10.2014 г.
  На 01 октомври 2014 г. изтича срокът за прием на заявления за предоставяне на минимална помощ de minimis за изхранване на овце.
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 33
 7. 34
 8. 35
 9. 36
 10. 37
 11. 38
 12. Следваща страница >>
актуално


Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-2/27.03.2014 г. 115.75 KB
Информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. 77.59 KB
НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, допълнени към м. март 2014 г. 46.18 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Ботевград при Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. 24.03.2014г. 102.34 KB
СРОКОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ЖИВОТНОВЪДИТЕ, КАНДИДАТИ ПО МЕРКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ – НДЖ 1, НДЖ 3, НДЖ 4, НДЖ 5, СКБТ, НДКМ1, НДКМ 2, НДКМ 3. 33.78 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Ботевград в Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– Софийска област. 62.33 KB
Съобщение до земеделските стопани касаещо окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2013 123.00 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-114 от 27.02.2014г., с която се одобрява окончателен специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013г. 661.84 KB
Заповед № РД-12-050/18.02.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие" София Област за класиране на кандидатите от проведен търг на 28.06.2013 година за покупко-продажба на имоти частна-държавна собственост в общините Правец и Чавдар по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 1.53 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-1/30.01.2014 г. 105.08 KB
 1. «
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 33
 7. 34
 8. 35
 9. 36
 10. 37
 11. 38
 12. »