новини обратно
 • 12.12.2014 г.
  От 10.12.2014 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2014 г.
  прочети >>
 • 04.12.2014 г.
  Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област проведе специализирано обучение, реализирано по проект „УТВЪРЖДАВАНЕ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз
  прочети >>
 • 04.12.2014 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБУЧИ СВОИ СЛУЖИТЕЛИ В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 32
 7. 33
 8. 34
 9. 35
 10. 36
 11. 37
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар. 42.30 MB
Срок за подаване на документи за участие в търг по заповед № РД-12-132/07.07.2014г. Формуляри на заявления. 22.47 KB
От 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници. До 31 юли се подават декларация /заявление/ по образец за формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО. 29.63 KB
Важно за кандидатите за директни плащания! Стартират проверки на декларираните за подпомагане площи. 75.62 KB
Вътрешна оценка за изследване на напредъка в резултат на изпълнение на дейностите по проект „за модерна и компетентна администрация“. 176.00 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 23.06.2014г. 33.64 KB
Инструкция относно практическото прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“ 420.75 KB
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.05.2014Г. В ОБЩИНИТЕ ИХТИМАН И КОСТЕНЕЦ. 24.00 KB
Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „За модерна и компетентна администрация”. 87.61 KB
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИ по схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво”. 179.94 KB
 1. «
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 32
 7. 33
 8. 34
 9. 35
 10. 36
 11. 37
 12. »