16.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Душанци, община Пирдоп, София област. 84.79 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Пирдоп, община Пирдоп, София област. 102.49 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 26.50 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж за землищата на община Пирдоп 113.42 KB
Карти на масивите за ползване на Община Придоп 3.60 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Пирдоп, община Пирдоп 1.96 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Душанци, община Пирдоп 1.97 MB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37в за землищата на община Пирдоп 94.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37в за землищата на община Пирдоп 94.00 KB