22.07.2024


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за Община Костинброд-Пътища. 795.50 KB
Карти на масивите за ползване на Община Костинброд 1.82 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Петърч, община Костинброд, София област. 102.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Костинброд, община Костинброд, София област. 140.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Опицвет, община Костинброд, София област. 98.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Безден, община Костинброд, София област. 79.37 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Богьовци, община Костинброд, София област. 76.91 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бучин проход, община Костинброд, София област. 88.32 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Градец, община Костинброд, София област. 88.07 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Дреново, община Костинброд, София област. 80.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »