24.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. във връзка с чл.62 ал.2 от АПК за землището на Горна Василица, община Костенец, София област. 86.00 KB
Заповед на Директора на областна дирекция "Земеделие" -София област по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ за полски пътища - община Костенец за стопанската 2016-2017г. 393.50 KB
Заповед за комисия за Община Костенец 632.75 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Пчелин, община Костенец, Софийска област. 125.50 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Костенец, община Костенец, Софийска област. 167.00 KB
Карти на масивите за ползване на Община Костенец. 15.06 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Костенец-Изменение, община Костенец, Софийска област. 4.15 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Горна Василица, община Костенец, Софийска област. 5.57 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Очуша, община Костенец, Софийска област. 270.15 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Долна Василица, община Костенец, Софийска област. 1.62 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »