21.04.2024


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ГД „АР“, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 136.50 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността:- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян. Дата на публикуване - 1.10.2019 г. 174.03 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян. Публикувана на 17.09.2019 г. 805.75 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В Д „АПФСДЧР“, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 138.00 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - БОРИНО, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 137.50 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността:- СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян 288.26 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 284.76 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ! На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян 146.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ! На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 147.00 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - МАДАН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН. , публикувано на 25.10.2016г. 134.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа