21.04.2024


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОСЗ - ДЕВИН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН. , публикувано на 25.10.2016г. 134.00 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АПФСДЧР“, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН . , публикувано на 25.10.2016г. 135.50 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжноста: - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Мадан 167.68 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжности: - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Девин, - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси“ 364.15 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10 а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИ: - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Мадан, - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Девин, - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси“ 823.24 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в общинска служба по земеделие - Златоград, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 167.71 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Златоград, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 802.56 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 53.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 23.00 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжностти: "началник" в ОСЗ Борино, "началник" в ОСЗ Неделино и "началник" в ОСЗ Смолян в Главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 152.13 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа