21.04.2024


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО НА 07.09.2011 ГОД. ИНТЕРВЮ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2011 ЗА ОБЯВЕНОТО РАБОТНО МЯСТО В ДИРЕКЦИЯ „АПФСДЧР", ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" СМОЛЯН 84.72 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в общинска служба по земеделие - Неделино, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 92.82 KB
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Неделино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 463.54 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на общинска служба по земеделие - Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” - Смолян 135.50 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 2.61 MB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 28.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс 50.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа