21.04.2024


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл Публикуванa на 09.08.2023г. 12.53 KB
ИЗВЛЕЧЕНИЕ OT П Р О Т О К О Л № 6 / 16.09.2021 год. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОСЗ - НЕДЕЛИНО, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 133.00 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Неделино, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян. Публикувани на 31.08.2021г. 162.20 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие – Неделино, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян Дата на публикуване - 11.08.2021 г. 246.35 KB
ИЗВЛЕЧЕНИЕ OT П Р О Т О К О Л № 6 / 04.03.2021 год. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОСЗ - НЕДЕЛИНО, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СМОЛЯН 133.50 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Неделино. Публикувани на 16.02.2021г. 110.46 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие – Неделино, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян Дата на публикуване - 01.02.2021 г. 134.11 KB
OБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Началник на общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян”. 36.37 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие – Борино Публикувани на 26.06.2020г. 235.42 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие – Борино, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Смолян Дата на публикуване - 09.06.2020 г. 134.05 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа