20.04.2024


О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Златоград, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 808.24 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в общинска служба по земеделие - Борино, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 496.73 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОД"З" - Смолян, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 465.02 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник" в общинска служба по земеделие - Баните, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 515.54 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - НАЧАЛНИК на общинска служба по земеделие – Баните 827.67 KB
СПИСЪЦИ на допуснатите и недопуснатнте кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в общинска служба по земеделие - Рудозем, главна дирекция „Аграрно развитие", областна дирекция "Земеделие" - Смолян 503.01 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Рудозем, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 465.57 KB
С П И С Ъ Ц И на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в общинска служба по земеделие - Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” - Смолян 139.00 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Борино, главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Смолян 463.83 KB
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО НА 08.09.2011 ГОД. ИНТЕРВЮ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2011 ЗА ОБЯВЕНОТО РАБОТНО МЯСТО В ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ", ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" СМОЛЯН 80.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа