10.07.2020


Go back
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Стамболийски. 78.00 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Родопи. 78.00 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Стамболийски. 21.68 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 77.50 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Стамболийски. 85.50 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Родопи. 89.00 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 86.50 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността старши експерт в ОСЗ Първомай. 20.57 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Родопи. 22.07 KB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.