23.06.2024


12.01.2024 Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 78.98 KB
12.01.2024 Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за защита на личните данни 183.74 KB
22.01.2024 Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 173.00 KB
18.03.2024 г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив 3.99 MB
18.03.2024 г. Обща информация към хартата на клиента 225.00 KB
24.01.2024 г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 502.35 KB
19.10.2023 г. Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминално устройство на заявените административни услуги в Областна дирекция ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ПЛОВДИВ 555.00 KB
28.09.2023 Уважаеми граждани, Считано от 27.09.2023г. Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив приема плащания на ПОС Терминал. 46.50 KB
02.08.2023 г. Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 222.47 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи. 718.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив