02.10.2023


28.09.2023 Уважаеми граждани, Считано от 27.09.2023г. Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив приема плащания на ПОС Терминал. 46.50 KB
02.08.2023 г. Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 222.47 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи. 718.03 KB
01.09.2022 г. Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи и масиви за ползване на пасища, мери и ливади 4.90 MB
30.06.2022 г. Вътрешни правила за Административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 8.78 MB
09.06.2022 г. Обща информация към хартата на клиента. 224.50 KB
10.05.2022 г. Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 248.04 KB
Проучване на удовлетвореността от административнотообслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея , съгласно подадени анкетни карти. 184.23 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.6 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 73.09 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.5 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 67.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744