04.03.2024


15.11.2023 г. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 7.29 MB
15.11.2023 г. Заповед за отмяна на Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 181.03 KB
12.07.2016 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 3.79 MB
12.07.2016 Заповед за отмяна на Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 188.72 KB
23.10.2015 Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в ОДЗ Пловдив. 230.00 KB
Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 4.94 MB
Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 2.28 MB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744