22.07.2024


02.07.2024 Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Калояново, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 204.40 KB
17.06.2024 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в общинска служба по земеделие – Калояново, главна дирекция „Аграрно развитие“ при областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 260.07 KB
17.06.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността: „старши експерт“ в общинска служба по земеделие – Калояново 217.51 KB
30.05.2024 Обява конкурс за 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Калояново, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 324.40 KB
27.03.2024 Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 206.73 KB
27.03.2024 Протокол от проведен писмен тест за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 264.77 KB
26.03.2024 Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 206.58 KB
25.03.2024 Протокол от проведен писмен тест за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 266.71 KB
06.03.2024 г. Информация за конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие Пловдив. 261.16 KB
06.03.2024 г. Списък с допуснати и не допуснати кандидати за старши експерт в Общинска служба по земеделие Пловдив. 219.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив