30.11.2021


23.11.2021 г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Съединение, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 81.00 KB
23.11.2021 г. С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЪЕДИНЕНИЕ 78.50 KB
25.08.2021 г. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 68.50 KB
29.07.2021 г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 78.00 KB
29.07.2021 г. Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "младши експерт " в Общинска служба "Земеделие" Раковски. 74.00 KB
14.07.2021г. Обявление за конкурс за длъжност младши експерт ОСЗ Раковски. 93.00 KB
14.07.2021г. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 28.50 KB
14.07.2021г. Заявление за участие в конкурс 70.00 KB
12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 61.21 KB
12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 60.32 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.