25.02.2024


22.02.2024 г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 324.37 KB
14.02.2024 г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 323.23 KB
14.02.2024 г. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 14.83 KB
14.02.2024 г. Заявление за конкурс. 28.12 KB
15.12.2023 г. Класиране младши експерт - Общинска служба по земеделие Карлово 205.81 KB
15.12.2023 г. Класиране старши експерт -Общинска служба по земеделие Калояново . 206.08 KB
13.12.2023 г. Протокол от проведен писмен тест за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 262.69 KB
27.11.2023 г. Информация за конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие Първомай 260.24 KB
27.11.2023 г. Информация за конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие Калояново 260.88 KB
27.11.2023 г. Информация за конкурс за младши експерт в Общинска служба по земеделие Карлово 260.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744