19.10.2019


19.06.2019 г. Протокол от конкурс за Общинска служба земеделие - гр. Раковски . 108.50 KB
19.06.2019 г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт " в Общинска служба по земеделие - гр. Раковски, ГД " Аграрно развитие" при ОД " Земеделие" - Пловдив . 16.77 KB
19.06.2019 г. Протокол от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив . 99.00 KB
18.06.2019 г. Протокол от конкурс за Общинска служба земеделие - Марица . 105.00 KB
18.06.2019 г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт " в Общинска служба по земеделие - Марица, ГД " Аграрно развитие" при ОД " Земеделие" - Пловдив . 16.68 KB
18.06.2019г. Протокол от тест за Общинска служба по земеделие - Марица. 100.50 KB
06.06.2019г. Конкурс старши експерт ОСЗ Раковски. 121.20 KB
06.06.2019г. Конкурс старши експерт ОСЗ Марица 120.63 KB
20.05.2019г. Обява за конкурс за младши експерт в Общинска служба земеделие гр. Раковски. 92.50 KB
20.05.2019г. Обява за конкурс за старши експерт в Общинска служба земеделие Марица. 94.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.