17.04.2021


12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 61.21 KB
12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 60.32 KB
12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността началник на Общинска служба по земеделие – Карлово, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 60.36 KB
12.02.2021 г. Протокол от проведен конкурс и формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 60.42 KB
11.02.2021 г. Протокол от проведен писмен тест за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 87.50 KB
11.02.2021 г. Проткол от проведен писмен тест за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Карлово, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 86.00 KB
11.02.2021 г. Протокол от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 94.00 KB
11.02.2021 г. Протокол от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Пловдив, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 93.00 KB
28.01.2021 г. Информация за провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, протокол и списъци с допуснати инедопустнати участници. 142.42 KB
28.01.2021 г. Информация за провеждане на конкурс за длъжността младши ексрет в Общинска служба "Земеделие" Пловдив, протокол и списъци с допуснати и недопуснати участници. 143.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.