29.11.2020


28.09.2020 г. Протокол и приложение от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 60.16 KB
Протокол от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 86.00 KB
10.09.2020 г. Информация за конкурс за длъжността "Младши експерт" за ОСЗ Раковски. 141.83 KB
25.08.2020 г. О Б Я В Я В А : КОНКУРС за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 87.00 KB
18.08.2020 Протокол и формуляр от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 58.72 KB
14.07.2020г. Списък и протокол за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "старши експерт" за Общинска служба "Земеделие" Първомай. 141.80 KB
Обявление конкурс старши експерт ОСЗ Първомай. 88.50 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 672.04 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Карлово, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 242.90 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Първомай, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 728.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.