28.09.2022


23.02.2022 г. Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 70.00 KB
16.02.2022 г. Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Хисаря, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 70.00 KB
09.02.2022 г. С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАКОВСКИ 81.50 KB
09.02.2022 г. И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 81.50 KB
08.02.2022 г. Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 69.50 KB
01.02.2022г. С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ 81.50 KB
01.02.2022 г. И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Хисаря, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 82.00 KB
26.01.2022г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 93.00 KB
25.01.2022 г. С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРЛОВО 80.00 KB
25.01.2022 г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 81.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744