07.02.2023


30.01.2023 г. Заявление конкурс_чл.17,ал.2 995.45 KB
30.01.2023 г. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 62.16 KB
30.01.2023 г. Обявление за конкурс за 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 89.50 KB
30.01.2023 г. Обява за конкурс за 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 93.50 KB
24.01.2023 г. Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 77.50 KB
24.01.2023 г. Списък на допуснати и не допуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността: "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Карлово. 74.50 KB
09.01.2023 г. Декларация по чл.17, ал.3 . 28.50 KB
09.01.2023 г. Заявление за участие в конкурс 70.00 KB
09.01.2023 г. Обява за конкурс за за 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 94.50 KB
23.02.2022 г. Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 70.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744