29.09.2020


19.12.2018 Протокол от конкурс ОСЗ Първомай 109.50 KB
18.12.2018 Формуляр ОСЗ Стамболийски 16.62 KB
18.12.2018 Протокол тест ОСЗ Стамболийски 106.50 KB
18.12.2018 Протокол тест ОСЗ Първомай 99.50 KB
17.12.2018 Протокол от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Родопи, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 99.50 KB
17.12.2018 Резултати от проведен писмен тест за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Стамболийски 99.00 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Стамболийски. 78.00 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Родопи. 78.00 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Стамболийски. 21.68 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 77.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.