28.09.2022


19.01.2022 Указания и такси за достъп до обществена информация. 133.00 KB
22.07.2020 Заповед лица приемащи заявления ЗДОИ 268.78 KB
17.12.2021 Заповед помещение за разглеждане на оригинали на документи по заявления по ЗДОИ. 297.06 KB
19.01.2022 Повторно искане за предоставяне на информация по ЗДОИ. 56.50 KB
19.01.2022 към Заповед чл.15, ал.3 от ЗДОИ 57.49 KB
19.01.2022 Информационен масив ЗДОИ 58.49 KB
19.01.2022 Наръчник за достъп до обществена информация. 70.93 KB
06.01.2022 Годишен отчет за постъпилите заявления по достъп до обществена информация през 2021 в ОД "Земеделие" - гр. Пловдив. 707.26 KB
19.01.2022 Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване на интернет страницата на ОД "Земеделие" Пловдив за сферите и на дейност, както и форматите в които е достъпна. 54.70 KB
19.01.2022 Списък на информационните масиви и ресурси използвани в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив и Общинските служби по земеделие. 58.49 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744