05.12.2023


31.01.2023 г. Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата и дейността на Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив, както и форматите в които е достъпна. 1.18 MB
31.01.2023 г. Заповед № РД-04-27/30.01.2023 г. за утвърждаване на списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата и дейността на Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив 240.62 KB
13.01.2023 г. Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив. 71.11 KB
19.01.2022 Указания и такси за достъп до обществена информация. 133.00 KB
22.07.2020 Заповед лица приемащи заявления ЗДОИ 268.78 KB
17.12.2021 Заповед помещение за разглеждане на оригинали на документи по заявления по ЗДОИ. 297.06 KB
19.01.2022 Повторно искане за предоставяне на информация по ЗДОИ. 56.50 KB
19.01.2022 към Заповед чл.15, ал.3 от ЗДОИ 57.49 KB
19.01.2022 Информационен масив ЗДОИ 58.49 KB
19.01.2022 Наръчник за достъп до обществена информация. 70.93 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744