26.05.2022


Утвърден бюджет 2022 г. 874.99 KB
Заповед № РД-04-17/19.01.2022 г. на остование чл. 15а, ал.3 от закона за достъп до обществена инфорламция и чл.27 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" . 216.64 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за повторно използване в ОД "Земеделие" в гр. Пловдив за 2021 г. 86.00 KB
Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване на интернет страницата на ОД "Земеделие" Пловдив за сферите и на дейност, както и форматите в които е достъпна. 54.70 KB
Списък на информационните масиви и ресурси използвани в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив и Общинските служби по земеделие. 58.49 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления по достъп до обществена информация през 2021 в ОД "Земеделие" - гр. Пловдив. 707.26 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ 202.50 KB
Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 55.07 KB
Протокол по чл. 35, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация. 54.96 KB
ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г 10.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022