26.05.2022


СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ. 404.00 KB
30.11.2020г. Мисия, визия и цели на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив. 37.72 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 3.59 MB
07.12.2020 г. Стратегия за управление на риска 2020-2022г 435.57 KB
Риск Регистър 2020г. 78.83 KB
27.11.2020г. Риск Регистър 79.05 KB
Доклад за състоянието на системата за управление на рисковете в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 69.31 KB
Вътрешни правила за работна заплата в областна Дирекция " Земеделие" - Пловдив. 1.67 MB
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по отношение дейността на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 8.30 MB
21.04.2020 г. СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОН ЗА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ/ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОН ЗА МАСЛОДАЙНАТА РОЗА 251.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022