17.07.2024


23.01.2024 Г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 502.35 KB
23.01.2024 Г. Заповед за Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив; 173.00 KB
23.01.2024 Г. Заповед за утвърждаване на "Стандартна оперативна процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 100 от ППЗСПЗЗ". 1.30 MB
18.01.2024 г. Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата и дейността на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 2.50 MB
12.01.2024 Приложение 2 - Отчет цели 2023г ОД"Земеделие"-Пловдив 38.92 KB
12.01.2024 Приложение 1 - Цели 2024г ОД "Земеделие"-Пловдив 35.50 KB
Заповед за утвърждаване „Процедура за разрешение за бракуване на трайни насаждения с изтекъл/неизтекъл срок на амортизация . 7.10 MB
13.12.2023 г. Стандартна оперативна процедура за регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) по реда на Глава четвърта от Закона за пчеларството 148.82 KB
13.12.2023 г. Заповед за одобряване на "Стандартна оперативна процедура за регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни майки и отводки по реда на глава четвърта от Закона на пчеларството. 6.47 MB
13.12.2023 г. Заповед за определяне на служител отговарящ за регистрацията на пчелини за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки. 219.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив