04.06.2023


20.04.2023 г. Правилник за вътрешният трудов ред в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 154.50 KB
20.04.2023 г. Заповед за утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред в Областна дирекция „Земеделие“–Пловдив. 223.07 KB
01.09.2022 г. Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи. 718.03 KB
01.09.2022 г. Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи и масиви за ползване на пасища, мери и ливади 4.90 MB
30.06.2022 г. Вътрешни правила за Административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 8.78 MB
14.06.2022 г. Вътрешни правила за условията и реда за регистрация на земеделска и горска техника извършена от Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 176.50 KB
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ. 404.00 KB
30.11.2020г. Мисия, визия и цели на Областна Дирекция "Земеделие" Пловдив. 37.72 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 3.59 MB
07.12.2020 г. Стратегия за управление на риска 2020-2022г 435.57 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744