19.07.2024


ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ  ЗЕМЕДЕЛИЕ

Общинска служба "Земеделие" - Асеновград, ОСЗ Асеновград

Общинска служба "Земеделие" - Брезово ОСЗ Брезово

Общинска служба "Земеделие" - Калояново ОСЗ Калояново

Общинска служба "Земеделие" - Карлово ОСЗ Карлово

Общинска служба "Земеделие" - Марица ОСЗ Марица

Общинска служба "Земеделие" - Пловдив ОСЗ Пловдив

Общинска служба "Земеделие" - Първомай ОСЗ Първомай

Общинска служба "Земеделие" - Раковски ОСЗ Раковски

Общинска служба "Земеделие" - Родопи ОСЗ РОДОПИ

Общинска служба "Земеделие" - Садово Садово

Общинска служба "Земеделие" - Стамболийски ОСЗ Стамболийски

Общинска служба "Земеделие" - Съединение ОСЗ Съединение

Общинска служба "Земеделие" - Хисаря ОСЗ Хисаря

       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив