29.09.2020


11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Карлово. 64.07 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Първомай. 64.21 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в административно звено ГД "Аграрно развитие". 61.77 KB
11.05.2020 г. Заповед за продължаване на конкурсните процедури на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 764.41 KB
17.03.2020 г. Заповед за отлагане всички обявени конкурси в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 434.56 KB
09.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за длъжността „старши експерт“ в административно звено: Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив . 1.19 MB
06.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за младши експерт в ОСЗ Първомай. 1.44 MB
06.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за младши експерт в ОСЗ Карлово. 1.90 MB
19.06.2019 г. Протокол от конкурс за Общинска служба земеделие - гр. Раковски . 108.50 KB
19.06.2019 г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт " в Общинска служба по земеделие - гр. Раковски, ГД " Аграрно развитие" при ОД " Земеделие" - Пловдив . 16.77 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.