29.09.2020


03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Стамболийски. 85.50 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Родопи. 89.00 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 86.50 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността старши експерт в ОСЗ Първомай. 20.57 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Родопи. 22.07 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за младши експерт ОСЗ Родопи 93.00 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за младши експерт ОСЗ Стамболийски 93.00 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за старши експерт ОСЗ Първомай 94.00 KB
10.10.2018г. Протокол и формуляр от проведен конкурс за ОСЗ Садово. 239.90 KB
09.10.2018 Протокол тест_ОСЗ Садово 09.10.2018 98.00 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.