11.07.2020


Обявление конкурс старши експерт ОСЗ Първомай. 88.50 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 672.04 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Карлово, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 242.90 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Първомай, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 728.18 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Карлово. 64.07 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Първомай. 64.21 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в административно звено ГД "Аграрно развитие". 61.77 KB
11.05.2020 г. Заповед за продължаване на конкурсните процедури на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 764.41 KB
17.03.2020 г. Заповед за отлагане всички обявени конкурси в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 434.56 KB
09.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за длъжността „старши експерт“ в административно звено: Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив . 1.19 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.