23.06.2024


Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 84.73 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 85.20 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 716.27 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 241.64 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 271.94 KB
Заповед за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 91.49 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 543.55 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2020/2021г. 353.12 KB
Обява за изготвени проекти на служебно разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения в землищата на селата Баня и Поибрене, Община ПАНАГЮРИЩЕ 22.50 KB
График за заседания на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Панагюрище за стопанската 2020/2021 г. 35.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване