22.06.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2020 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 277.73 KB
ОБЯВА, ОТОНСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Съобщение за провеждане заседание на комисията за сключване на споразумение и / или служебно разпределяне за ползване на земеделски земи пасища , мери и ливади в землището на село Равногор,община Брацигово 30.50 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор, община Брацигово за календарната 2020 82.04 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 92.33 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 83.01 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 94.96 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 254.66 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Равногор, община Брацигово, за стопанската 2019 -2020 г 0 Байт
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване