18.07.2024

155.07 KB
Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева в периода - 18 юли 2024г. - 18 август 2024г. вкл. 155.07 KB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 98.00 KB
Декларация по чл.49, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията 481.50 KB
Декларация за имущество и интереси - част II - Интереси 877.38 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД ”Земеделие” – Бургас за периода 02.01.2024-30.06.2024г. 170.19 KB
Приложение № 8 – Списък с адреси и телефони на ОСЗ-ОД “З“ Бургас 15.37 KB
Решение №4-2 от 27.06.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 117.00 KB
Решение №4-1 от 27.06.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 119.00 KB
Решение №3-2 от 14.05.2024г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 89.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Документи за публ. покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 1.53 MB
Публична покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 274.24 KB
Публична покана за експерт оценител 131.20 KB
Публична покана за доставка на автомобил 300.13 KB
Публична покана - тонери 313.44 KB
Публична покана - тонер касети 327.47 KB
Публична покана - канцеларски материали 300.26 KB
Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9012802 от Портала за обществени поръчки: Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Областна дирекция „Земеделие” Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на областна дирекция „Земеделие” Бургас, публикувана на 05.03.2013г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9012802 е оттеглена 24.50 KB
Публична покана - канцеларски материали 309.99 KB
Приложение 1 и Приложение 2 - канцеларски материали 163.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации