23.09.2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 113.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник" в Общинска служба по земеделие – Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 114.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Старши експерт"- в Общинска служба по земеделие- Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Главен експерт"- в Общинска служба по земеделие- Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 102.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Началник"- в Общинска служба по земеделие- Приморско-Царево, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 101.50 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Показатели по бюджета за 2023г. /Приложение №202/ 1.38 MB
ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед за класиране на кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 за ПИ 81582.200.1 с. Чубра, общ. Сунгурларе - публикувано на 23.08.2023г. 505.17 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от Областна дирекция „Земеделие” Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за периода януари - юни 2023г. 126.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕДИН БРОИ НЕУПОТРЕБЯВАН, ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" Бургас 32.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации