28.02.2024

З А П О В Е Д № РД 04-442 /06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Китен, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 138.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-443 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 482.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-445 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 152.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-446 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022г.-публикувана на 06.12.2021г. 231.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04- 447 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 227.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-444/06. 12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Веселие, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 06.12.2021г. 447.50 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 4.10 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Ясна поляна, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.46 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.91 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Писменово, общ.Приморско, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.45 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации