18.06.2024


актуално 01.02.2024 Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ- за календарната 2024 г.-Крачимир 128.50 KB
28.12.2023 актуално Заповед за прекратяване на открита процедура по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землище Салаш, община Белоградчик 63.32 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Стакевци 340.00 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Сливовник 98.50 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Граничак 241.00 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Дъбравка 103.00 KB
28.12.2023 актуално Заповед по чл.37 ж от ЗСПЗЗ-2024- Боровица 213.50 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-68/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Стакевци, общ. Белоградчик 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-70/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Сливовник, общ. Белограчик 79.00 KB
актуално 07.11.2023 З А П О В Е Д № РД-07-69/07.11.2023 год. за определяне Комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за 2024 календарна година за землището на Салаш, общ. Белоградчик 79.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни