29.01.2023


актуално Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Видин 1.63 MB
актуално Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.35 KB
актуално Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади 11.98 KB
актуално Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.21 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е За участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ 41.00 KB
актуално Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 20.08 KB
актуално Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 18.13 KB
актуално Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ 32.50 KB
актуално График за дейността на КТИ- месец февруари -2017 8.53 MB
актуално Приложение средна рента 2016-2017 625.38 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа