05.10.2022


актуално График за дейността на КТИ- месец май-2017 8.53 MB
актуално График за дейността на КТИ- месец април-2017 701.82 KB
ВАЖНО актуално На вниманието на земеделските стопани във връзка с кампания Директни плащания -2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3.28 MB
ВАЖНО актуално На вниманието на земеделските стопани във връзка с кампания Директни плащания -2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 567.31 KB
актуално График за дейността на КТИ- месец март 2017 762.70 KB
актуално З А П О В Е Д № РД 46-102 свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Видин 119.00 KB
актуално Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Видин 1.63 MB
актуално Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.35 KB
актуално Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади 11.98 KB
актуално Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.21 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа