05.10.2022


актуално Заявление по чл.37, ж, ал12 37.50 KB
актуално Указания за прилагане на чл.37, ж, ал12 36.00 KB
актуално График за дейността на КТИ-месец септември 8.53 MB
актуално Указания по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделски земи" от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 г. 131.15 KB
актуално График за дейността на КТИ- месец август 2017 788.77 KB
актуално Списък на имоти и набор от документи за участие в тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни пасища и мери от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2017-2018 г. 456.90 KB
актуално Списък на имоти и набор от документи за участие в тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2017-2018 г. 6.53 MB
актуално График за дейността на КТИ през месец Юли-2017 730.94 KB
актуално Директорът на Областна дирекция“Земеделие“-Видин обявява пожароопасен сезон за 2017 г. времето от 15.06.2017г до 31.10.2017г. 16.43 KB
актуално График за дейността на КТИ месец юни 2017 833.32 KB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа