28.05.2023


актуално График за дейността на КТИ месец юни 773.19 KB
актуално Срок за регистрация в ИСАК- Кампания-2018 14.07 KB
актуално График КТИ месец май 720.25 KB
актуално Информация от Изпълнителната агенция по лозята и виното- Ред и условия за вписване в Лозарския регистър 175.49 KB
актуално График за дейността на КТИ- месец април 2018 723.71 KB
актуално График за дейността на КТИ- месец март 2018 772.73 KB
актуално Заповед за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) , находящи се на територията на област Видин, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 120.00 KB
актуално Списък към заповед- Приложение 1 4.78 MB
актуално График за дейността на КТИ- месец февруари 2018 733.17 KB
актуално Приложение средна рента -2017-2018 467.79 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа