01.06.2023


актуално График за дейността на КТИ- месец юли 2018 774.40 KB
актуално Областна дирекция "Земеделие" Видин- обявява търг2018-2019...... 33.00 KB
актуално Заповед за търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 595.16 KB
актуално Списъци за участие в търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 637.66 KB
актуално Необходими документи за участие в търг-юридически лица-ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 47.50 KB
актуално Документи за участие в търг ДПФ-2018-2019-юридически лица 35.50 KB
актуално Документи за участие в търг ДПФ-2018-2019-физически лица 33.37 KB
актуално Необходими документи за участие в търг-физически лица-ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 48.00 KB
актуално Банкова сметка за търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 10.67 KB
ВАЖНО На вниманието на ЗС- Промени в ЗСПЗЗ 60.00 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа