13.07.2024


Заповед по чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2019 гадина – публикувана на 21.12.2018 г. 65.70 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Търничени, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година - ТН – публикувана на 02.11.2018 г. 1.18 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Скобелево, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година - ТН – публикувана на 02.11.2018 г. 1.65 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на Павел баня, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година ТН – публикувана на 02.11.2018 г. 1.36 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Осетеново, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 2.33 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година – ТН публикувана на 02.11.2018 г. 2.44 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 2.82 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година - ТН – публикувана на 02.11.2018 г. 2.20 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 02.11.2018 г. 2.72 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно сахране, общ. Павел баня за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 17.10.2018 г. 3.05 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »