29.05.2024


07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на гр. Сливница, община Сливница 5.37 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Радуловци, община Сливница 3.07 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Повалиръж, община Сливница 2.01 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Пищане, община Сливница 1.92 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Извор, община Сливница 2.92 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Драготинци, община Сливница 3.03 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Бърложница, община Сливница 2.84 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Братушково, община Сливница 2.95 MB
07.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Алдомировци, община Сливница 4.53 MB
10.11.2023 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област 21.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »