12.07.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Костенец 383.84 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2018г./2019г. за Община Костенец-Пътища. 903.50 KB
Предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ на имоти с подадени заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. 60.83 KB
Заповед за комисия по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на с. Костенец, община Костенец, София област. 107.00 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Подгорие, община Костенец 328.93 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Пчелин, община Костенец 363.82 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Голак, община Костенец 283.67 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Очуша, община Костенец 827.24 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Долна Василица, община Костенец 2.91 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ - София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на с. Горна Василица, община Костенец 2.49 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »