14.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Драговищица, община Костинброд, Софийска област. 65.46 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Чибаовци, община Костинброд, Софийска област. 67.68 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Понор, община Костинброд, Софийска област. 70.53 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Опицвет, община Костинброд, Софийска област. 65.59 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Костинброд, община Костинброд, Софийска област. 66.89 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Градец, община Костинброд, Софийска област. 76.67 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бучин , община Костинброд, Софийска област. 73.22 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Богьовци, община Костинброд, Софийска област. 65.83 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за Община Костинброд-Пътища. 830.00 KB
Заповед за комисия за Община Костинброд 865.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »