новини
 • 21.09.2016 г.
  В област Сливен "Подкрепяме българското!"
  прочети >>
 • 18.08.2016 г.
  МЗХ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 01.08.2016 г.
  Обявление по чл.72 от ППЗСПЗЗ и чл.37в от ЗСПЗЗ
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 39
 6. 40
 7. 41
 8. 42
 9. 43
 10. 44
 11. 45
 12. Следваща страница >>
актуално


търг Заповед, указания и списък за I-ва тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2016-2017 г. в Област Сливен, публикувана на 23.06.2016 г. във в. "Ало Сливен" 534.58 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 14.07.2016 г. във в. "Ало Сливен" . 102.00 KB
протокол Протокол за разпределение съгл. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016-2017 стопанска година в общ. Сливен 163.00 KB
търг протокол Протокол от проведена 1 тръжна сесия за отдаване ДПФ земеделски земи № ПО-07-01/ 2016-2017 от 26.07.2016 г. 132.00 KB
протокол Протокол за разпределение съгл. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016-2017 стопанска година в общ. Твърдица 73.50 KB
Решения комисия чл.17,1,1 ЗОЗЗ Решения на комисия за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадки и трасета за проектиране КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17, АЛ. 1, Т. 1 от ЗОЗЗ 351.47 KB
Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 11.01.2016 г. във в. "Ало" 104.00 KB
протокол Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в община Сливен на животновъди на основание чл. 37и от ЗСПЗЗ Публикуван на 20.01.2016 г. 116.50 KB
важно! Указания относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане, Кампания 2016 г. 527.00 KB
търг Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 28.01.2016 г. във в. "Ало" 102.50 KB
 1. «
 2. 36
 3. 37
 4. 38
 5. 39
 6. 40
 7. 41
 8. 42
 9. 43
 10. 44
 11. 45
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023