15.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

Работно време на администрацията

От 9.00 ч. – 12.00 ч.

От 12.30 ч. – 17.30 ч.

Центърът и звената за административно обслужване са с непрекъснат режим на работа.

Областна дирекция „Земеделие”- Сливен

Дейности

Номер на директен тел.

 Център за административно обслужване

0878 21 54 21

Регистрация на земеделски стопани

044/ 66 27 50

Хидромелиорации

Проверки по произведено и налично зърно

044/ 622 675

044/ 622 675

Директор ОДЗ- Сливен

044/ 66 23 73

Регистрация и контрол на земеделска и горска техника

044/ 64 00 16

Промяна предназначение на земеделски земи

Управление на земи от държавен поземлен фонд

044/ 622 592

044/ 622 592

Главен секретар, Директор Д „АПФСДЧР”, Директор ГД „АР”

044/ 66 23 39

Агростатистика

044/ 66 25 15

Юрисконсулт, ИТ

044/ 622 512

Счетоводство

044/ 62 21 27


Център за административно обслужване- 0878 21 54 21

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН

РЪКОВОДСТВО

Началник ТОДОР ТОДОРОВ

Тел.: 044/66 31 20

 

Адрес и телефон за контакти:

п.к. 8800, гр. Сливен, ул. „Ген. Столипин” № 2

Звено за административно обслужване- тел. 044/663046

E-mailosz_sliven@odzsliven.egov.bg

Координати

Google Plus Code- M8J9+F7 Сливен

---------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН, офис ТВЪРДИЦА

Адрес и телефон за контакти:

гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 2

Звено за административно обслужване- тел. 0454/44046

E-mailosz_sliven@odzsliven.egov.bg

Координатиhttps://goo.gl/maps/PQrhDKQ3suAyj913A

Google Plus Code- PV3X+24 Твърдица

---------------------------------------------------------------------------


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НОВА ЗАГОРА

РЪКОВОДСТВО

Началник МИЛЕН КОРИСТИЛОВ

 

Адрес и телефон за контакти:

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 52, етаж 1

Звено за административно обслужване- тел. 0457/62136

E-mailosz_novazagora@odzsliven.egov.bg

Координатиhttps://goo.gl/maps/qNXWez49JATtjM178 

Google Plus Code- F2V6+7J Нова Загора

---------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ

РЪКОВОДСТВО

Началник ПОЛИНА БОЯДЖИЕВА

тел. 0453/4 22 24

 

Адрес и телефон за контакти:

гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 30

Звено за административно обслужване- тел. 0878 21 49 21

тел: 0453/42482

E-mailosz_kotel@odzsliven.egov.bg

Координатиhttps://goo.gl/maps/sp7PyVP1JQd6JJVA9

Google Plus Code- VCQW+P7 Котел


АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023