Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки-профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Е-услуги
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обявления за конкурси на държавни служители
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Административни услуги
Достъп до обществена информация
Бюджет
Регистрация на земеделски стопани
Регистрация и контрол на земеделска и горска техника
Промяна предназначение на земеделски земи
Мониторинг на пазара на зърното
Държавен поземлен фонд
Земеделски земи от ДПФ
Стопански дворове
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Ползване на пасища, мери и ливади
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за 2020 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за 2019 година
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост
Електронни административни услуги

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023