19.07.2024


търг Първа тръжна сесия за отдаване на ДПФ имоти в област Сливен за стопанската 2024/2025 година. Публикувано на 21.06.2024г. 3.09 MB
Протокол от проверки по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ. Публикувано на 01.03.2024г. 90.50 KB
Заповед на Министър на ЗХ за определяне и списъци със свободни имоти, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година за област Сливен. Публикувано на 29.02.2024г. 120.10 KB
Заповед за свободни земеделски земи от ДПФ с резултатите след проведената първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024г. Публикувано на 22.12.2023г. 89.00 KB
Протокол ПО-07-1/I-2023-2024 от 27.09.2023 г. от проведен търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2023/2024 г. Дата на обявяване 29.09.2023 г. 97.01 KB
търг Провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2023-2024- ЗАПОВЕД, СПИСЪК ПО ОБЕКТИ , ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. Публикувано на 21.08.2023г. 175.68 KB
Заповед № РД-04-209/28.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен, включваща актуална информация за останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведена първа тръжна сесия. Публикувана на 01.11.2022г. 70.88 KB
Протокол от 02.08.2022 г. от проведена първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Сливен за стопанската 2022/2023 г. – публикуван на 12.08.2022 г. 202.48 KB
протокол Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади между правоимащите за стопанската 2022-2023 година в землища на Община Котел. Обявен на 04.07.2022 г. 319.00 KB
протокол Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади между правоимащите за стопанската 2022-2023 година в землища на Община Сливен. Обявен на 01.07.2022 г. 167.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023