Регистър на декларациите по чл. 49 от Закона за потиводействие на корупцията. Актуализиран на 22.12.2023 г. 7.92 KB
Декларации по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК- 2023 година. Публикувани на 22.12.2023 г. 658.91 KB
Декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК- 2023 година. Публикувани на 22.12.2023 г. 807.00 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2023 година. Актуализиран на 10.08.2023 г. 198.58 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година. Публикуван на 16.12.2022 г. 1.28 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ- 2023 година. Публикуван на 15.06.2023 г. 361.83 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ- 2023 година- част първа. Публикувани на 15.06.2023 г. 15.16 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ- 2023 година- част втора. Публикувани на 15.06.2023 г. 15.00 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2022 година. Публикуван на 16.12.2022 г. 212.67 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година-част 2. Публикуван на 17.09.2022 г. 16.52 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023