Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2022 година. Публикуван на 17.09.2022 г. 216.15 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година-част 2. Публикуван на 17.09.2022 г. 16.52 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година-част 1. Публикуван на 17.09.2022 г. 16.86 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ- 2022 година. Публикуван на 17.09.2022 г. 1.57 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2021 година 1.26 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2021 година-част 2 16.23 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2021 година-част 1 20.59 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ- 2021 година 1.56 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2020 година 1.38 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2019 година 1.81 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!